Foglalkoztatásbővítés a Tengely-Közmű Kft.-nél


A projekt azonosítószáma/szerződés száma:GINOP-5.3.12-19-2020-00164
A kedvezményezett neve:Tengely-Közmű Fuvarozási és Közműépitő Kft.
A szerződött támogatás összege:38.984.400 Ft.
A támogatás mértéke: 70%
A projekt tervezett fizikai befejezési dátuma:2022.12.29.


A projekt tartalmának bemutatása:

Jelen projekt keretében egy meglévő létesítmény kapacitásának bővítése valósul meg, melynek eredményeként a cég képes lesz megrendelőinek megnövekedett igényeit kielégíteni. A projekt megvalósítása során a TENGELY-KÖZMÜ Kft. a Lakó- és nem lakó épület építése tevékenységét fogja tovább fejleszteni.


A projekt lehetőséget nyújt 6 fő támogatott munkavállaló 24 hónapon keresztüli foglalkoztatásához. A pályázatban elnyert támogatás a foglalkoztatáshoz kapcsolódó költségek finanszírozására, a munkavállalók bér, járulékköltségére kerül felhasználásra. A projekt eredményeként létrejött új munkahelyeken a támogatott munkavállalók 2 év alatt megszerezve szakmai tapasztalatukat, tovább foglalkoztatva (12 hónap) hosszú távon erősítik a vállalatot. A projekt megvalósítása során a munkavállalóknak lehetőségük lesz megismerni és megtanulni a legújabb technológiákat, megismerkedhetnek a vállalati környezettel, elvárásokkal, így a projekt hozzájárul szakmai ismereteiknek, munkatapasztalataiknak, ezáltal munkaerő-piaci kilátásaiknak és foglalkoztatási lehetőségeiknek javításához. A munkavállalók felvétele a foglalkoztatottak számának nettó növekedését eredményezi a felvételt megelőző 12 hónap átlagához viszonyítva. A projekt célzottan támogatja a kis- és középvállalkozások munkahelyteremtésének megvalósítását.